HEATWORK


Best på kundeservice og pris. Bedrift eller privat, vi er parat!


Adveling Tromsøya: Stakkevollveien 51    Avdeling fastlandet: Evjenvegen 100


Telefon 97574000  mail: post@tromsoliftutleie.no


 

 

FrostHeater teletiner HeatWork: Mobilt varmekraftverk som leverer 100°C.

 

Effektiv til teletining, byggvarme, byggtørk, betongarbeid, skadesanering

Hjertet i våre løsninger er HeatWorks mobile væskebårne varmeteknologi. Gjennom bruk av patentert teknologi som energibærer i et lukket system, løser man de fleste oppgaver året rundt.


HeatWorks mobile varmekraftverk har en ekstremt høy virkningsgrad, opptil 94%. Ved å tilføre kun den nødvendige energien oppnår man høy energieffektivitet og får dermed minimal miljøpåvirkning.

Det lukkede systemet tilfører ikke vann eller fukt, som gir gode resultater både gjennom kontaktvarme og oppvarming av luft. I tillegg kan systemet driftes på 2.generasjons biodiesel, noe som minimerer påvirkningen ytterligere.


Temperaturen kan reguleres mellom 0-100 grader, noe som gjør vår teknologi unik.

Lav vekt og høy grad av mobilitet gjør at utstyret kan transporteres enkelt med både personbil, anleggsmaskiner, helikopter m.m

Tining og frostsikring

• Vann- og avløpsanlegg

• Kabelgrøfter

• Gruber, sokler og gulvarealer

• Tak og dekker

• Fjerning av is og snø

• Belegningsarealer

• Sandmasser, settesand

• Omfyllingsmasser

• Rørgater

Herding av betong/forvarming

• Grunnareal før støping

• Tilførsel av varme ved herding av betong

• Forskaling og betongarbeid

• Hulldekkelementer

• Fjell- og berggrunn ved forankringsarbeid

Oppvarming/uttørking:

• Bygg under oppføring/rehabilitering

• Lager og brukshaller

• Skadesanering

• Fuktskader – avfukting bygg

• Arbeidstelt

Copyright @ All Rights Reserved. Tromsø Liftutleie AS